Identiteit: 

Bij aankoop van een of meerdere goederen, sluit u een koopovereenkomst met Mar&Mar
Mar&Mar valt onder Creative Sign Crew (CsC) en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78725550

Nederlands Recht: 

Op de aankoop van de goederen via CsC geldt het Nederlands recht. Bij een overeenkomst geldt de wet `koop of afstand` van het Burgerlijk Wetboek (BW7). Geschillen, die tussen de partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of i.v.m. de uitvoering van deze overeenkomst of van andere overeenkomsten, zal CsC, het geschil of geschillen, in eerste instantie trachten op te lossen met de afnemer. Het geschil kan ook worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

Bestellingen: 

Alle goederen kunnen alleen via een van de websites van CsC worden besteld via www,mar-mar.nl, www.houtenenveloppenkist.nl, www.plakenco.nl of www.koffertjeenco.nl. CsC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verkeerd invoeren van personalia, zoals namen, factuuradressen, verzendadressen, bankrekeningnummers of andere gegevens. 

Producten: 

De basis voor de producten zijn voor het merendeel gemaakt van hout, hierna te noemen goederen. Prijzen op de website, zijn in euro`s en is inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten of andere bijkomende kosten. De op de website getoonde foto`s, bevatten producten die kunnen afwijken van het daadwerkelijke ontwerp, verhoudingen, maatvoeringen en kleuren. De formaten op de website zijn op 0,5 cm naar boven of naar beneden afgerond. De kleuren van de website en het daadwerkelijke product kunnen verschillen. Bij een tweede bestelling, kunnen de kleuren en/of het structuur afwijken van de eerste bestelling. 

Betaling: 

De betaling dient vooraf te geschieden via overmaking op rekening van CsC. Dit kan ook via diverse aangeboden betaalservices worden gedaan. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. Een factuur zal per email worden verzonden. De afnemer zal op de hoogte worden gesteld, wanneer de betaling op rekening staat van CsC. 

Annulering: 

Na bestelling en betaling kan het product niet meer worden geannuleerd. 
De producten zijn op maat gemaakt en kunnen derhalve nimmer worden geannuleerd. 

Productie en levertijd: 

De goederen worden direct geproduceerd en binnen circa 5 werkdagen geleverd, nadat de betaling op rekening staat van CsC. De levertijden zijn indicatief en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. CsC kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor schade of ongerief, veroorzaakt door vertraging op welke wijze dan ook. De afnemer kan geen aanspraak maken op schadevergoeding nog annulering van de goederen dan wel de overeenkomst te ontbinden, veroorzaakt door vertraging of overschrijding van levertijd. 

Verzending: 

De goederen worden degelijk verpakt en ter verzending aangeboden bij een pakketdienst zoals bijv. PostNL. CsC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade on/of ongerief aan de afnemer, veroorzaakt door vertraging cq overschrijding van de leveringstermijn van een of meerdere goederen, tussen het aanbieden van het pakket door CsC enerzijds en ontvangst bij de geadresseerde(n) anderzijds. De afnemer zal op de hoogte gehouden worden door CsC, gedurende het traject van aankoop tot aanbieding bij de pakketdienst. De afnemer kan, indien beschikbaar, per email de traceercode van de verzendzegel opvragen, zodat de afnemer zelf het traject van verzending tot aflevering kan volgen. Dit geldt echter alleen voor pakketten en niet voor brievenbuspost. De goederen kunnen op verzoek `verzekerd` worden verzonden, tegen de op dat moment geldende tarieven, bovenop de gewone verzendkosten, vermeerderd met eventuele bijkomende administratiekosten. De goederen kunnen op verzoek worden verzonden per `snelkoerier`, tegen de op dat moment geldende tarieven, vermeerderd met eventuele bijkomende administratiekosten. 

Aflevering en ontvangst: 

De goederen dienen bij ontvangst te worden gecontroleerd op schade aan de verpakking of aan de goederen. Wanneer er zichtbare schade aan de verpakking of goederen geconstateerd wordt, dient dit direct schriftelijk aan de koerier te worden gemeld. Bij uitblijven van de melding, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de verzekering en vervalt hiermee de garantie. De goederen dienen bij ontvangst te worden gecontroleerd op aantal en kleur, alvorens te worden aangebracht of verwerkt. Indien de goederen niet in overeenstemming zijn met het bestelde, nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, dient de afnemer dit schriftelijk en binnen 7 dagen na de aflevering kenbaar te maken aan CsC. CsC heeft de keuze de goederen tegen retournering daarvan te vervangen door de juiste goederen, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien de goederen of delen daarvan, zijn gebruikt of niet bij de geretourneerde goederen worden aangetroffen, houdt dit acceptatie van de goederen in en zullen deze goederen niet worden geaccepteerd en ingenomen door CsC en vervalt de garantie. De goederen worden dan wederom verstuurd, na betaling van de op dat moment geldende verzendtarieven en inhouding van de door afnemer betaalde verzendkosten, (`de door afnemer betaalde verzendkosten` heeft betrekking op het deel zoals omschreven in hoofdstuk `Retour zending`). 

Retour zending: 

De goederen kunnen alleen geretourneerd worden, bij verkeerd ontvangen goederen, zoals omschreven in hoofdstuk `Aflevering en ontvangst`. Wanneer de afnemer het product zal retourneren, dient dit te gebeuren in de originele verpakking of in een andere degelijke verpakking. Wanneer de producten door het verkeerd verpakken van de goederen, beschadigd worden ontvangen door CsC, anders dan door schuld van de pakketdienst, vervalt de garantie. Tevens valt de verantwoordelijkheid van de verzending, tbv schade, diefstal of verlies, onder de verantwoordelijkheid van de verzender. De kosten van de retourzending van verkeerd geleverde goederen, zal per bank aan de verzender worden terugbetaald. Hierbij moet worden uitgegaan van het laagst mogelijke tarief, indien anders is overeengekomen met CsC. Wanneer de kosten onnodig hoger zijn, zullen de kosten van de retourzending voor rekening zijn van de verzender. 

Gebruik van goederen: 

Gebruiker dient altijd de ondergrond en ophangsysteem te controleren en is ten alle tijden verantwoordelijk voor de toepasbaarheid van de producten. Niet alle ondergronden zijn geschikt voor de producten die CsC aanbied. CsC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd ophangen van onze producten. De gebruiker dient de producten op te hangen met een degelijk ophangsysteem. 

Wijzigingen koopovereenkomst: 

CsC behoud zich het recht, in geval van overmacht, de koopovereenkomst op schorten of te ontbinden, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige vorm van schadevergoeding, met uitzondering van de restitutie van de reeds betaalde goederen door de afnemer. Onder overmacht kan worden verstaan, iedere tekortkoming, welke 
niet aan CsC kan worden toegerekend. De afnemer kan de koopovereenkomst niet meer wijzigen, wanneer de goederen besteld en in productie zijn. 

Wijzigingen in de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden: 

CsC kan de `ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN`, tussentijds wijzigen, met uitzondering van de wettelijke bepalingen, van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. De nieuwe voorwaarden zullen niet van toepassing zijn op lopende bestellingen, maar alleen op bestellingen gedaan op de dag van de gepubliceerde wijziging. 

Aansprakelijkheid: 

CsC is met uitzondering van opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor enige of andere ongevallen, directe of indirecte materiële of immateriële schade, dood, letsel, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal, beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, bedrijfsstillegging- vertraging en/of stoornis, vertraging bij bouwstroom, schade aan het milieu of enige andere bedrijfs- of persoonlijke schade, alsmede gevolgschade geleden aan afnemer, opdrachtgever, gebruiker of derden. 

Privacy: 

CsC verplicht zich aan de bescherming van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van CsC. De bij CsC, bekende persoonsgegevens, zullen niet aan derden worden verstrekt. De persoonsgegevens zijn voor administratief gebruik, zoals te noemen: de koopovereenkomst, invordering van verschuldigde betalingen, het beheren van de klantrelatie, het uitvoeren van marketingactiviteiten, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Verzendkosten

Nederland:
Brievenbusdoos  € 4,00
Pakketje                € 6,00

België:
Pakketje                €10,00

Meer lezen over verzendkosten?
Klik hier.

Klantenservice

Levertijd. Na ontvangst van betaling streven wij er naar om de artikelen binnen 5 werkdagen te leveren. Ons verzendschema vind je hier.

Bereikbaarheid
Je kan ons van ma-vr bereiken tussen 9:00 en 17:00 uur

Bellen
+31 (0)70 250 109 2
Whatsapp
+31 (0)6 19177026
Mailen
Mailen kan ook.
Kantoor
Langskomen of ophalen?
Hoog Harnasch 40 te Den Hoorn.

Ruilen of retourneren? Klik dan hier voor onze ruilen & retour voorwaarden en formulier.

© 2019 - 2021 MAR&MAR | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel